Projekt Murter 1 - Murterskih Brašćin

Murter Urban Villa 1

Informacije o sudionicima u projektu:
Projektant: Leut d.o.o
Adresa: Ul. Nikole Zrinskog 28, 35000 Slavonski Brod
Email: info@leut-nekretnine.com
Kontakt telefon: +385 91 443 0091

Murter Urban Villa 2

Informacije o sudionicima u projektu:
Projektant: Leut d.o.o
Adresa: Ul. Nikole Zrinskog 28, 35000 Slavonski Brod
Email: info@leut-nekretnine.com
Kontakt telefon: +385 91 443 0091

Scroll to Top